ارسال شده توسط مدیرسایت

اخذ گواهینامه GMP

اطمینان از ایمنی و کیفیت محصولات تشخیصی آزمایشگاهی امروزه مورد توجه مصرف‌کنندگان است. در این راستا شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند موفق به دریافت گواهی GMP (Good Manufacturing Practice)، برای…
فهرست