شرکت توسعه و پژوهش امیرپیوند با اتکاء به پرسنل توانمند در حوزه کنترل کیفیت و بهره گیری از به‌روزترین دستگاه‌های آزمایشگاهی، مشخصات فنی کاملی از محصولات خود بر اساس استانداردهای روز دنیا را بصورت یک گواهینامه‌ تجزیه و تحلیل جهت ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد یک ماده خاص، تأیید مناسب بودن مواد از جمله نتایج واقعی به دست آمده از آزمایش انجام شده به عنوان بخشی از کنترل کیفیت ارائه میدهد. از آنجاکه گواهی فوق برروی سربرگ و ممهور به مهر بخش کنترل کیفیت این شرکت می‌­باشد، این شرکت با اطمینان از کیفیت مورد ادعای محصولات خود، حق طرح هر گونه دعوی را در این خصوص برای مشتریان خود محفوظ می‌دارد.

یافتن COA:
• COA در بسته ‎بندی محصول ارسالی موجود است.
• همچنین می‌توانید از ابزار زیر برای جستجو بر اساس شماره سری ساخت (Lot number) نوشته شده برروی بسته بندی محصول استفاده نموده و فایل الکترونیکی آن را بصورت pdf دریافت نمائید.

فهرست