• مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی
  • دوره‌های آموزشی
  • مهارت‌های عمومی
  • سوابق کاری
  • درخواست همکاری در
  • تعهدنامه

متقاضی محترم 

برای شکوفایی خلاقیت و توانمندی‌های خود، هر لحظه فرصت پیوستن به شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند برای شما وجود دارد. با توجه به گستردگی فعالیت‌های این شرکت، دانش‌آموختگان و متخصصین حوزه علوم پایه‌پزشکی و تشخیصی آزمایشگاهی می‌توانند دانش و پشتکار خود را در محیط پویای امیرپیوند به کارگیرند.

خواهشمند است اطلاعات مندرج را به طور کامل و دقت تکمیل فرمائید.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی

سوابق تحصیلی مدرک دوم

دوره‌های آموزشی

مهارت‌های عمومی

سوابق کاری

بخش موردنظر جهت همکاری

هنگامی که درخواست همکاری خود را به شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند ارسال می‌کنید، درخواست و رزومه‌ی شما با رعایت محرمانه بودن، در واحد منابع انسانی شرکت پامیرپیوند مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس واحد منابع انسانی مطابق با سوابق و توانمندی شما و در راستای نیازمندیهای شغلی شرکت اقدام به جذب و برگزاری مصاحبه حضوری با شما خواهد نمود.  این فرآیند، حدود هفت تا ده روز کاری به طول خواهد انجامید. ممکن است توان‌مندی‌های مطرح شده‌ی شما در رزومه، مورد تـایید اولیه‌ی واحد منابع انسانی شرکت باشد، اما جایگاه شغلی خاصی در آن زمان برای شما در شرکت امیرپیوند شناسایی نشود. به همین خاطر، درخواست شما تا مدت شش ماه در آرشیو شرکت امیرپیوند به صورت جاری نگه‌داری خواهد شد و در فرصت‌های بهتری با شما تماس گرفته خواهد شد و از شما دعوت به همکاری شود.

فهرست
error: Content is protected !!