شرکت توسعه و پژوهش امیرپیوند با اتکاء به پرسنل توانمند در حوزه کنترل کیفیت و بهره گیری از به‌روزترین دستگاه‌های آزمایشگاهی، مشخصات فنی کاملی از محصولات خود بر اساس استانداردهای روز دنیا را بصورت یک بروشور و دستورالعمل استفاد جهت ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز ارائه میدهد.

یافتن بروشور:
• بروشور محصول مورد نظر را می‌توانید از ابزار زیر برای جستجو بر اساس شماره سری ساخت (Lot number) نوشته شده برروی بسته بندی محصول استفاده نموده و فایل الکترونیکی آن را بصورت pdf دریافت نمائید.

فهرست