محلولVoges-Proskauer (VP)

برای قیمت تماس بگیرید

آزمایش Voges-Proskauer (VP) به منظور تعیین تولید استیل متیل کربینول از تخمیر گلوکز توسط یک ارگانیزم مورد استفاده قرار می­گیرد. در صورت وجود استیل متیل کربینول، این ماده در حضور معرف A، معرف B و اکسیژن هوا به دی‌استیل تبدیل می شود. معرف A به عنوان تشدید کننده رنگ عمل می­کند و می­بایست در ابتدای پروسه به آن اضافه گردد. ترکیبات دی‌استیل و ترکیبات حاوی گوانیدین در پپتون های محیط کشت ترکیب و یک پلیمر قرمز متمایل به صورتی تشکیل می دهند.

توضیحات

جهت مشاهده مجوز و پروانه تولید کلیک نمایید.

مزایا و کاربرد:

  • دارای دستورالعمل گزارش‌دهی تفصیلی همراه با شکل و جدول
  • دارای Job Aid به منظور سهولت استفاده توسط اپراتور
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست
error: Content is protected !!