کیت استخراج DNA مایکوباکتریوم ها

برای قیمت تماس بگیرید

با توجه به اهمیت کیفیت نمونه در مراحل تشخیص عامل بیماری سل، شرکت پژوهش و توسعه امیر پیوند (AP-RAD) با هدف شناسایی اختصاصی مایکوباکتریوم ها (اعم از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکولوزیس) و استخراج آن با درصد خلوص بالا در نمونه های تنفسی فوقانی و تحتانی  و مایعات بدن بیمارانی که دارای علائم و نشانه های بیماری هستند، اقدام به طراحی و ساخت کیت استخراجDNA  باکتری نموده است. مایکوباکتریوم یکی از اعضای خانواده مایکوباکتریاسه، عامل ایجاد کننده بیماری های مهمی همچون سل می باشد که یک معضل بزرگ و جهانی را ایجاد کرده است.

تشخیص به موقع عفونت حاصل از این باکتری وابسته به تشخیص صحیح و دقیق ژنوم با استفاده از روش  PCRاست. برای انجام آزمایش ابتدا باید جداسازی یا استخراج مواد ژنتیکی باکتری (DNA) انجام شود. استخراج  DNAیک مرحله کلیدی درPCR  می باشد. روش حاضر بر اساس استخراج باکتری پس از غیرفعال سازی و لیز باکتری می باشد.

توضیحات

جهت مشاهده مجوز و پروانه تولید کلیک نمایید.

مزایا و کاربرد:

  • دارای مجوز رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (IVD)
  • دارای آنزیم لیزوزیم جهت تخریب دیواره مایکوباکتریوم‌ها
  • استخراج DNA با کیفیت و خلوص بالا از انواع نمونه‌ها
  • عبورمیکس از AP Column طی یک مرحله
  • دستورالعمل آسان جهت استفاده
  •  پایداری مطلوب کیت
فهرست
error: Content is protected !!