معرف آزمایش کاتالاز

برای قیمت تماس بگیرید

آزمایش کاتالاز به منظور ارزیابی حضور آنزیم کاتالاز در باکتری ها به کار می‌رود. این آنزیم قابلیت هیدرولیز پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن را دارد. در باکتری‌های کاتالاز مولکول اکسیژن آزاد شده منجر به تشکیل حباب در طی آزمایش می‌شود ولی در باکتری‌های کاتالاز منفی حباب مشاهده نمی‌شود.

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • تشخیص افتراقی استرافیلوکوک از استرپتوکوک
  • دقیق، ساده و آسان
  • دارای Job Aid به منظور سهولت استفاده توسط اپراتور
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست
error: Content is protected !!