کنترل 4 سطحی SARS-CoV2 RNA

برای قیمت تماس بگیرید

کنترل‌های SARS-CoV2 RNA شرکت پژوهش و توسعه  امیرپیوند برای تنظیم و کنترل (داخلی-خارجی) آزمایشگاه‌های تشخیص ملکولی و بالینی که آزمایش CoVID-19 RT-PCR  را انجام می‌دهند یا قصد انجام  آن را دارند، طراحی شده است. کنترل‌های RNA مثبت SARS-CoV2 از نمونه‌های شناخته‌شده، تایید شده و غیرفعال تهیه شده‌اند.

توضیحات

جهت مشاهده مجوز و پروانه تولید کلیک نمایید.

مزایا و کاربرد:

  • دارای مجوز رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (IVD)
  • قابليت كنترل مرحله RT-PCR در كيت‌هاى دو مرحله‌اى و تك مرحله‌ای
  • قابل استفاده در برنامه كنترل كيفى داخلى بخش‌هاى تشخيص ملكولى كوويد١٩
  • قابل استفاده در برنامه كنترل كيفى خارجی با توجه به پايدارى و شرايط حمل
  • قابليت ارزيابى كيت‌هاى توليد داخل و وارداتى CoVID-19 RT-PCR
  • لئوفيليزه و پايدار
  • داراى ٤محدوده با ميزان Ct مشخص
فهرست
error: Content is protected !!