محلول نمک فسفات با خاصیت بافری (PBS) حاوی سرم جنین گاوی (BSA) ، PH 7.4

برای قیمت تماس بگیرید

از میان بافرهای بیولوژیک، محلول نمک فسفات با خاصیت بافری حاوی سرم گاوی یا PBS / BSA یکی از رایج‌ترین بافر مورد استفاده است. بافری ایزوتونیک و غیرسمی برای سلول است و دارای توانایی حفظ اسمولاریتی است.

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • مناسب برای شست­وشو در کشت سلولی
  • مناسب برای شست­وشو در فلوسایتومتری
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست
error: Content is protected !!