کیت کنترل رفراکتومتر (سه سطح)

برای قیمت تماس بگیرید

وزن مخصوص معمولاً با استفاده از رفراکتومتر تجاری و یا نوار ادراری تعیین می‌­شود . اصل مورد استفاده در ارتباط با رفراکومتر، اندازه‌گیری شاخص انکسار است. شاخص انکسار مقایسه ای از سرعت نور در هوا با سرعت نور در محلول (ادرار) است. میزان سرعت به غلظت ذرات حل شده در محلول بستگی دارد ، که به نوبه خود بر زاویه عبور نور از محلول تأثیر می‌گذارد.

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • کنترل کیفیت برای رفراکتومتر و نوارهای معرف وزن مخصوص
  • اولین کیت سه سطح کنترل
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست
error: Content is protected !!