کیت کنترل یک سطح (غیرنرمال) نوار ادرار

برای قیمت تماس بگیرید

کنترل کیفیت جز مهمی از تضمین کیفیت است و یک امر مطلق مورد قبول برای انجام آزمایش‌های بالینی را تشکیل می‌دهد آزمایش‌های تجزیه ادرار کمتر مورد توجه قرار می‌­گیرد.در کنترل کیفیت در انجام آزمایش های ادرار توجه به موارد زیر باید لحاظ گردد:

  1. مطلع بودن از فراوانی روزانه نتایج مثبت
  2. تشخیص نتایج داخلی متناقض در نمونه بیمار و پیگیری نتایج حاکی از جمع آوری نادرست یا نوعی نمونه غیر معمول
  3. استفاده از مواد كنترل كيفي كه براي تقليد نمونه غير طبيعي ادرار

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • محدوده ارزیابی شده برای 13 پارامتر ارائه شده‌است
  • پایدار تا 12 ماه در دمای انجماد در حالت لیوفیلیزه (Freeze-dry)
  • پایدار به مدت یکماه در دمای 2-8 درجه سانتیگراد
  • دارای دستورالعمل استفاده ساده و بهینه‌شده
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست