کیت کنترل 3 سطحی نوار ادرار

برای قیمت تماس بگیرید

کنترل کیفیت جز مهمی از تضمین کیفیت است و یک امر مطلق مورد قبول برای انجام آزمایش‌های بالینی را تشکیل می‌دهد. آزمایش‌های تجزیه ادرار کمتر مورد توجه قرار می‌­گیرد. در کنترل کیفیت در انجام آزمایش‌های ادرار توجه به موارد زیر باید لحاظ گردد:

  1. مطلع بودن از فراوانی روزانه نتایج مثبت
  2. تشخیص نتایج داخلی متناقض در نمونه بیمار و پیگیری نتایج حاکی از جمع آوری نادرست یا نوعی نمونه غیر معمول
  3. استفاده از مواد كنترل كيفي كه براي تقليد نمونه غير طبيعي ادرار

کنترلهای چند مولفه شرکت توسعه و پژوهش امیرپیوند برای اعتبارسنجی عملکرد آزمایش‌های شیمیایی در سه سطح مجزا برای آزمایشگاه‌­های بالینی معمول توصیه می‌شود.

توضیحات

جهت مشاهده مجوز و پروانه تولید کلیک نمایید.

مزایا و کاربرد:

  • محدوده ارزیابی شده برای 11 پارامتر ارائه شده‌است
  • دارای دستورالعمل استفاده ساده و بهینه‌شده
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها

پایداری:

  • در دمای 20- درجه سانتی‌گراد (فریزر): به مدت 12 ماه
  • در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد (یخچال): به مدت 1 ماه

توجه: برای استفاده از محلول‌های منجمدشده، آنها را در دمای اتاق ذوب نمایید.

فهرست
error: Content is protected !!