کیت بررسی نیمه‌کمّی پروتئین ادرار

برای قیمت تماس بگیرید

آزمایش سنجش نیمه‌کمّی پروتئینی ادرار به منظور تشخیص و اندازه‌گیری میزان پروتئین دفع شده در ادرار مورد استفاده قرار می­‌گیرد. برخلاف سنجش معمولی پروتئین موجود در ادرار توسط نوار ادرار، این آزمایش پروتئین گلوبولین و پروتئین بنس جونز را نیز علاوه بر آلبومین تشخیص می‌دهد.

توضیحات

مزایا و کاربرد:

  • دارای حساسیت و قابلیت تشخیص بالای پروتئینوری
  • دارای دستورالعمل گزارش دهی تفصیلی همراه با شکل و جدول
  • دارای Job Aid به منظور سهولت استفاده توسط اپراتور
  • قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برترین برندها
فهرست
error: Content is protected !!