مجوز و پروانه ساخت

  1. خانه
  2. نمونه کارها

تائیدیه و مجو‌زهای اخذ شده شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند از اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED)

AP-RAD Multiplex One-step PRT-PCR kit for SARS-Cov-2, Influenza A & B (FIVE GENES)

Multiplex SARS-CoV-2, Influenza A & B One-step (5genes)

AP-RAD Multiplex One-step PRT-PCR kit for SARS-Cov-2, Influenza A & B for 100 reactions

Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR

EBV/CMV/VZV PCR Kit

Multiplex EBV/CMV/VZV meningitis PCR Detection Kit

AP-RAD Multiplex One Step rRT-PCR kit for covid-19

CoVID19 Multiplex one-step PCR

CoVID19 dropout multiplex one-step

کیت rRT-PCR تشخیصی روتاویروس

Rotavirus Detection rRT-PCR Kit

کیت تشخیص جهش Jak2 V617F

Jak2 V617F mutation detection kit

ارزیابی کیفیت خدمات آزمایشگاهی با کیت های کنترل نوار ادرار

Urine Dipstick 1 level & 3-level control

AP-RAD Reticulocyte staining Kit

Reticulocyte Staining Kit

AP-RAD Adenovirus Quantitive Detection kit

Adenovirus Qualitative Real-time PCR Detection Kit

AP-RAD Genomic DNA Extraction Kit

Genomic DNA Extraction Kit (50-100 RNX)

AP-RAD Genomic RNA Extraction Kit

Genomic RNA Extraction Kit (50-100 RNX)

AP-RAD Methyl Red (MR)

MR &VP Reagents

AP-RAD Gram Staining Kit

Gram Stain kit

MTC & NMT Multiplex PCR kit

MTC and NTM Multiplex PCR kit

AP-RAD Mycobacteria DNA Extraction Kit

Mycobacteria DNA Extraction Kit

AP-RAD AP-RAD TB-Fluorochrome Staining Kit

TB-Fluorochrome Staining Kit

AP-RAD SARS-CoV-2 Extraction Kit

RNA CoVID-19 Extraction Kits (50-100 RNX)

AP-RAD Iron Staining Kit

Iron Staining of BM/PB kit

Viral Transport Medium (VTM)

AP-RAD Thiazine, Eosin & Rinse Stain Concentrate Hematology Reagent

Concentrated Stain & Buffer for Hematology Slide Stainer

SARS-CoV2 Sample Controls

SARS-CoV2 RNA Controls

AP-RAD Bovine Serum Albumin 22%

Bovine BSA Serum Albumin 22%

فهرست
error: Content is protected !!