تمدید پروانه کوید انفولانزا 5ژن- کووید انفولانزا ۴ژن 100 تستی- شرکت امیر پیوند

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت rRT-PCR تک مرحله‌ای چند منظوره تشخیص همزمان SARS-CoV-2 آنفلوانزا نوع A&B (5ژن)

شماره پروانه:80983775
Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR
فهرست
error: Content is protected !!