پروانه ساخت کووید-آنفولانزا 5ژن

مجوز فروش و پروانه ساخت

کیت rRT-PCR تک مرحله‌ای چند منظوره تشخیص همزمان SARS-CoV-2 آنفلوانزا نوع A&B (5ژن)

شماره پروانه:80983775
Multiplex one-step SARS-CoV2 & Influenza A/B PCR
SARS-CoV2 Sample Controls
فهرست